System SBE

Kapiący strop

Para znajdująca się w łaźni parowej w trakcie kontaktu z zimną przegrodą ulega skropleniu. Zwykle dzieje się to na wewnętrznej stronie tafli drzwiowej, ścianach i stropie łaźni. Najbardziej dokuczliwe jest skraplanie pary na stropie objawiające się tzw "kapiącym stropem".

Ze względu na opisywane zjawisko przyjęło się budowanie w łaźniach stropów o kształtach nachylonych, łukowych lub w formie kopuły. Niestety sam kształt stropu problemu nie rozwiązuje. Na równomiernie zaparowanym stropie tworzą się stopniowo krople wody. Krople znajdujące się w strefie nachylonej zaczynając przesuwać się w kierunku obniżenia stropu. Tam łączą się z kroplami napotkanymi na swojej drodze i w pewnym momencie, kiedy ich objętość jest juz za duża, odrywają się od stropu pomimo nachylenia. Tak więc nachylenie stropu nie eliminuje w całości kapania chociaż je istotnie zmniejsza.

Próba rozwiązania problemu

Bardziej skuteczną metodą wydaje sie być wykonanie stropu podgrzewanego. Jeżeli temperatura stropu będzie większa niż temperatura wewnątrz łaźni wówczas nie pojawi się skraplanie pary na zimnej przegrodzie. Warto tu zwrócić uwagę, że zastosowanie ogrzewania powierzchniowego stropu pozbawione byłoby także negatywnego wpływu na parametry pracy łaźni objawiającego sie brakiem pary (patrz ogrzewanie powierzchniowe). Wynika to z faktu, że ciepło emitowane przez strop byłoby gromadzone bezpośrednio pod nim, czyli znacznie powyżej czujnika temperatury w łaźni i dlatego jego wpływ na pracę generatora byłby niewielki. Oczywiście temperatura stropu powinna być tylko nieco wyższa od temperatury ustalonej w łaźni.

Generatory serii IQ przewidziane są do współpracy z wieloma urządzeniami zewnętrznymi. Jednym z nich może być sterownik ogrzewania stropu.

Copyright © 2024 by C-PLAST